Projekty na ZŠ – úspěšnost

V květnu jsme na stránkách uvedli, do jakých projektů jsme se zapojili. Tady jsou výsledky:

Výzva č. 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT) – zaměření na cizí jazyk. Šablona 1: Čtyři vyučující pojedou na letní jazykový kurz. Musí absolvovat 40 hodin výuky na jazykové škole v dané zemi. Šablona 2: Dvacet žáků pojede na sedmi denní pobyt do Anglie a dvacet žáků do Německa na šesti denní zájezd. Žáci mají hrazeno vše, včetně vstupů do památek. V jazykové škole musí absolvovat 9 – 10 hodin. Již nyní jsou stanovena kritéria výběru a žáci s nimi byli seznámeni. Jde o 100% pokrytí MŠMT, bez spoluúčasti žadatele. Uspěli jsme, je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele služeb a můžeme se těšit na podzim, kdy žáci vyjedou.

Žádost o finanční příspěvek Nadaci ArcelorMittal (dlouholetá spolupráce ZŠ): Hrabovský ninja faktor – zakoupení 4 kusů fitness nářadí na venkovní využití. Celkové náklady na projekt 121 000 Kč. Z toho požadovaný příspěvek 95 000 Kč. 26 000 Kč z rozpočtu školy – zabudování nářadí a doprava. Projekt jsme podali v dubnu a uspěli jsme. Zařízeno je již zabudováno a dáno k užití.

Meteostanice na střeše školy byla instalována čtvrtý týden v červnu, a to po konzultaci s odborníky a díky správci školní sítě. Zařízení bude sloužit k badatelské výuce v prvouce, přírodovědě, zeměpise, fyzice, přírodopise i při environmentální výchově. Budou sledovány hodnoty zobrazovány meteostanicí Davis VP2. Vše bude možno sledovat na školních webových stránkách. Doufáme, že tato událost nebude jen důležitým zápisem v kronice školy a obce, ale potěší i veřejnost v Hrabové.
Projekt Zabezpečení do škol (MŠMT), který je zaměřen na obnovu a doplnění kamerového systému, prozatím nebyl vyhodnocen. Případná dotace by činila 40 000 Kč.

Probíhá projednání návrhů řešení: školní žákovské dílny – stávající jsou nevyhovující, školní žákovská kuchyň – původní byla zrušena jako nevyhovující a vyučující a žáci mají o tento prostor prvořadý zájem, podněty školy k řešení veřejného prostoru před školou – ekologie, úpravy keramické dílny, rozšíření parkoviště u školy a oprava prostor v suterénu, kde se bude řešit vlhkost zdiva a v budoucnu bude k užití pro praktické činnosti, či kolárnu.

Zpracovatel projektů: Mgr. Jaroslava Naďová