Projektový den ve IV. B

Náš první projektový den probíhal s podzimem. S podzimem jsme počítali, doplňovali různá slova, lepili, stříhali a kreslili. Dobře se nám pracovalo ve skupinkách, kde jsme se snažili co nejlépe rozdělit si práci. Tak se podívejte, jestli jsme se snažili dostatečně.
Žáci 4. B