Projektový den s lektorem německého jazyka

V rámci cizojazyčných projektových dnů ve spolupráci s jazykovou školou Hello na naší škole, se po novém roce dostalo i na skupinu našich studentů 9. ročníku německého jazyka.

Velmi sympatický lektor Eddie Senlug si připravil pro naše studenty dvě vyučovací hodiny, které tematicky navazovaly na aktuálně probírané učivo – můj týden, koníčky, cestování, Berlín. Žáci se zapojili do konverzace, byly využity různé formy výuky cizího jazyka, multimediální prezentace i poslechová cvičení.

Projekt byl pro naše žáky velmi přínosný, protože se museli „nutit“ do komunikace a prakticky používat znalosti německého jazyka – gramatiku, výslovnost, slovní zásobu a porozumění textu.

Snad se dočkáme podobné aktivity i v příštím školním roce, protože byla pro naše studenty velmi přínosná.

Mgr. Martin Němec