Projekt ŠANCE

V roce 2013 se žákovský parlament zúčastnil sbírky v rámci PROJEKTU ŠANCE.
Za zapojení do této sbírky obdržela škola poděkování.