Projekt Pamětník – z místa, kde žijeme je zpracován!

Soňa Slovíková (IX. A) s Kateřinou Šupčíkovou (IX. B) dokončily celoroční společenskovědní projekt Pamětník – z místa, kde žijeme, který se koná pod patronací organizace Člověka v tísni. Naše škola se každoročně tohoto projektu mapujícího život příbuzných obětí politických systémů 20. století. více