Projekt Pamětník 2013 měl pracovní pobyt v Praze

V pátek 15. března 2013 cestoval vedoucí našeho letošního týmu projektu Pamětník 2013, Tomáš Vojkůvka, s členkou týmu Kateřinou Dobřanskou do Prahy, aby se zúčastnili pracovní a inspirativní schůzky k naplnění letošního Projektu Pamětník 2013, jeho cílem je zmapovat osudy otce paní Dagmar Stachové, členky organizace Dcery 50. Let, ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, a tímto v rámci živé historie pracovat s pamětníkem. Kateřina Dobřanská hodnotí pobyt v Praze takto:

„Ze začátku jsem měla stres, jak budeme náš projekt prezentovat, ale hned jakmile akce začala, celkem se mi ulevilo. Měli jsme udělat mezi sebou dvojice. Nutno podotknout, že jsme se vzájemně vůbec neznali. Utvořila jsem dvojici s Luckou. Holka z Pardubic. A jakmile jsme se všichni seznámili a něco si o sobě řekli, museli jsme nového kamaráda/kamarádku představit před všemi. A tak jsme se trochu poznali a přestali se stydět.

Pak začal workshop o tom, jak bychom se měli správně chovat k našemu pamětníkovi. Rozjeli jsme velikou diskuzi, kde jsme si všechno ujasnili a vysvětlili. Například, jak bychom se měli chovat, když si pamětník vzpomene na smutnou událost a ukápne mu pár slz, nebo proč na něj nemáme vychrlit několik otázek hned na začátku, kde volit setkání atd.
V dalším workshopu nám profesionálové ukázali, jak sami pracovali s pamětníky, jak je přemlouvali pro rozhovor. Pro inspiraci nám na obrázcích v prezentaci ukázali několik dokumentů a faktů, které si vypůjčili od pamětníků.

Abych to shrnula: Co jsme se na workshopu naučili a dozvěděli?
– naučili jsme se, jak správně mluvit a chovat se k pamětníkovi
– dozvěděli jsme se nejvhodnější místo na osobní setkání s pamětníkem
– naučili jsme se pracovat ve skupinách a porozumět textu
– plnili jsme úkoly, které byly zábavné a poučné
– poznali jsme nové lidi

Se vším, o čem jsem nevěděla nebo si nebyla jistá, než jsem jela do Prahy, mi tato exkurze pomohla. Taktéž mi workshop pomohl ujasnit si námět na zpracování projektu Příběhy bezpráví. Jsem moc ráda, že jsem se toho mohla zúčastnit a poznat nové lidi.“

Projekt bude nyní pokračovat setkáním s paní Stachovou, na jehož základě budou žáci ve formě textu a audiovizuální projekce zpracovávat informace jak z jejího života, tak ze života otce. S organizací Dcery 50. Let navázala naše škola spolupráci v rámci výuky moderních dějin druhé poloviny 20. století.

Kateřina Dobřanská a Martin Němec