Projekt OU – Vytvoření protikuřácké kampaně „Frajeři nekouří“

Žáci 8. a 9. ročníku se úspěšně zúčastnili projektu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, „Frajeří nekouří“, s podtitulem „Prevence ze strany vrstevníků je nejúčinnější“, který byl koncipován jako preventivní program pro žáky základních škol. Samotný program projektu byl složen z několika částí. V první části se žáci seznámili s problematikou prevence kouření, se zadáním projektu a s pravidly soutěže, a zároveň si rozdělili role a činnosti v týmu. Druhou částí byla vlastní realizace projektu a jeho kontrola. Třetí část projektu spočívala v jeho prezentaci před mladšími spolužáky v 6. a 7. ročníku v hodinách Výchovy k občanství či Výchovy ke zdraví. Čtvrtá část bylo samotné finále, kde vítězové semifinálových kol představovali svůj projekt na půdě Ostravské univerzity před vybranou porotou. Součástí finále byl také vědomostní kvíz a křížovka, v nichž měli žáci prokázat konkrétní znalosti z dané problematiky. Hodnocení vycházelo z dojmů, vnímání, pozorování a úsudku hodnotitelů. V semifinále tvořili porotu studenti OU a Dr. Strnadlová, ve finále pak studenti OU, zástupci ZŠ a zástupci univerzity. Byla hodnocena kreativita, originalita nápadů, propracování, motivace žáků, jejich prezentační a komunikační dovednosti, celkový obsah projektu.
Finále proběhlo 28.2.2013 v prostorách Ostravské univerzity a družstvo žáků 8. ročníku naší školy ve složení: Tereza Divišová, Barbora Hložanková, Michaela Brodová, Dominik Seman, Aneta Vlčková obsadilo krásné 2. místo.

Mgr. Alena Gomolová (ŠMP)
Tereza Divišová (žákyně VIII.B)