Projekt – Naše posvícení 2013

Ve středu 16. října 2013 se konal Světový den výživy „Naše Posvícení“. Žákovský parlament se zapojil do tohoto projektu ve spolupráci se školní jídelnou. V rámci projektu byl oběd ve školní jídelně zhotoven z lokálních potravin, které jsou kvalitnější a jejich distribuce je méně energeticky náročná, šetrnější k životnímu prostředí. Na stolech ve školní jídelně byla papírová prostírání, která shrnovala důležité informace o tématu – nákup lokálních surovin.

Regionální menu ve školní jídelně vypadalo takto:
Světový den výživy
Polévka selská
Kachní prsa pečená, červené zelí, houskový knedlík, nápoj

Za ŽP Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková

Kromě části, ve které se náš žákovský parlament zapojil do projektu Naše posvícení regionálním menu ve školní jídelně, jsme projekt zapojili v rámci výuky Výchovy k občanství v 8. a 9. ročníku.
Pro projekci filmů jsme si vybrali dva tituly: Tak to vidím já – Amia a Maetrix. Nejprve jsme promítli film Amia, následovala diskuse o pochopení hlavních myšlenek filmu a srovnávání podmínek a životního stylu. Následovala projekce filmu Maetrix s následnou diskusí na témata regionálních potravin, českých značek, vztahu ke zvířatům, velkochovům a podobně.

Následně jsme se nechali inspirovat a vytvořili jsme pro žáky i na základě podnětných materiálů k tomu projektu pracovní list. Na pracovním listě jsme si u žáků testovali přehled o aktuálním dění, vnímání problematiky hladu a globalizace a všechny její dopady. Dále pak pochopení projekce filmů a logický úsudek.
Celkově se snad děti zamyslely nad základní myšlenkou, kterou jsme na naší škole pro projekt nastolili: „ Jsou dvě poloviny světa. V té první se potraviny vyhazují a je jich strašně moc, v té druhé potraviny chybí.“ Snad naši žáci pochopili….

Mgr. Martin Němec