Projekt: Jak prožít šťastné dětství

Projekt je zaměřen na podporu prevence úrazů a rizikového chování dětí v základních a mateřských školách a je realizován ve spolupráci s Nadací České pojišťovny a nakladatelstvím FRAUS. Naše škola se do tohoto projektu zapojila v říjnu tohoto roku a cílem je kromě prevence také zapojení rodičů do dané problematiky.

Loni bylo následkem úrazů ve školním prostředí ošetřeno téměř 90 000 osob mladších 20 let. Šedesát procent z nich byly děti do 14 let, tedy žáci základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Nadace České pojišťovny v úzké spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a I. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy připravila interaktivní program prevence dětských úrazů, který zdarma rozšiřuje do základních škol.

Škola právě za správné provedení tohoto projektu získá tuto novou interaktivní učebnici „Prevence rizikového chování dětí a mládeže aneb Jak prožít šťastné dětství“. Interaktivní učebnice cílí nejen na učitele a školáky, ale i na jejich rodiče. Součástí výukových materiálů jsou proto i pracovní listy a metodická publikace pro rodiče, informující o možných rizicích a nejčastějších typech úrazů jejich dětí. Obsahuje praktické rady a doporučení, jak těmto úrazům předcházet, a umožňuje dokonce změřit míru rizika daného úrazu v konkrétní domácnosti.
Prosíme tak všechny rodiče o spolupráci k úspěšnému zvládnutí projektu.

Mgr. Alena Gomolová – ŠMP