Prodej stravného pro cizí strávníky na měsíc prosinec 2012

Čtvrtek 29.11.2012
7.00 – 8.00 h 11.00 – 13.00 h

Pátek 30.11.2012
7.00 – 8.00 h

15 dní krát 53,- Kč = 795,- Kč

Dne 3.12.2012 se stravné ani čipové karty neprodávají.
UPOZORNĚNÍ !!!!!!
Poslední odhlášky v prosinci bereme pouze do středy 19.12. do 14.00 hodin z důvodu roční uzávěrky.
Prodej na leden 2013
Středa 19.12.2012 7.00 – 8.00 hod
11.00 – 13.00 hod
Čtvrtek 20.12.2012 7.00 – 8.00 hod