Příspěvek zákonných zástupců žáků do SRPŠ

 

Vážení zákonní zástupci žáků,

SRPŠ vybírá členské příspěvky za 2. pololetí školního roku 2015/2016.

Členský příspěvek činí 50 Kč na pololetí.

V loňském školním roce byly tyto příspěvky využity např.:

  • Odměny pro děti za soutěže (např. recitační)
  • Výlet za odměnu pro žáky s nejlepším prospěchem
  • Sportovní dopoledne pro 1. stupeň
  • Příspěvek na vydávání školního časopisu

Návrhy na rozdělení peněz podává vedení školy, jednotliví učitelé, žákovský parlament nebo rodiče (zástupce třídy) na schůzce SRPŠ you could try this out. Příští schůze se koná  3. května po skončení třídních schůzek v 17.00 ve sborovně školy. Všichni rodiče jsou vítáni.

Předběžný program:

  • Zhodnocení plesu SRPŠ
  • Informace k průběhu změny stanov a názvu sdružení
  • Schválení výše, termínu a způsobu výběru členských příspěvků za školní rok 2015/2016
  • Diskuze k dalšímu směřování Spolku

Těšíme se na hojnou účast

Marta Justyna Hyrníková