Přírodovědný klokan 2012

Dne 17. 11. 2012 proběhla na naší škole soutěž “ Přídovědný klokan 2012″ pro vybrané žáky 8. – 9. ročníku. Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory zaměřené na fyziku, zeměpis, přírodopis a matematiku.

Soutěže se zúčastnilo 34 žáků v  kategoriích Kadet a Junior. Nejlepším řešitelem se stala Tezeza Divišová (VIII. B), Tomáš Vojkůvka (IX. B), Petr Čierný (IX. A) a Radim Walcyk (VIII. B).

Všem řešitelům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů při řešení úkolů v dalších přírodovědných soutěžích.

Výsledková listina