Připravované projekty

Projekt EDISON                                                                                     

V letošním školním roce naváže naše škola spolupráci s mezinárodní organizací AIESEC v projektu EDISONEducation. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network., který je zaměřen na mezikulturní vzdělávání na základních a středních školách s důrazem na výuku angličtiny. V rámci projektu EDISON bude v naší škole po dobu jednoho týdne v měsíci únoru působit   6 – 8 zahraničních studentů  (stážistů) z různých zemí světa. Tito vysokoškolští studenti povedou výuku anglického jazyka, budou prezentovat svou rodnou zemi, její kulturu, historii a připraví pro žáky další aktivity – hry, soutěže apod., které přispějí k oživení výuky.

Škola pro studenty zajistí ubytování v rodinách našich žáků. Vy z Vás, kteří jste ochotni některého ze studentů ubytovat a tím svému dítěti (i sobě) ještě komunikaci v anglickém jazyce znásobit a v neposlední řadě také pomoci snížit náklady školy, prosím volejte nebo pište: tel. 599 507 122,   [email protected]

Věříme, že kontakt se studenty bude přínosem pro naše žáky, kteří mají tímto možnost se zdokonalit v anglické konverzaci, získat nové poznatky a hlavně motivaci k učení angličtiny, neboť všechny aktivity budou probíhat v anglickém jazyce.

Další informace o přípravě a organizaci projektu budou průběžně zveřejňovány na www stránkách školy. Prezentace projektu také proběhne v rámci konzultačních třídních schůzek 15.11.2016 v 16,00 hodin v učebně F – Ch. S projektem se můžete seznámit i na https://aiesec.cz/pro-skoly/ , http://aiesec.cz/ostrava/.

 

Ozdravný pobyt pro žáky                                                                

I v letošním školním roce získala naše škola finanční prostředky z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší z rozpočtu statutárního města Ostravy na realizaci 14 – ti denního ozdravného pobytu, tentokrát pro 170 žáků. Celková výše dotace činí 1 020 000,- Kč, což je 6 000,- Kč na jednoho žáka. Příspěvek, jehož hodnota byla proti loňskému roku navýšena, bude využit na financování ubytování, stravování a dopravy žáků a také na realizaci doprovodného ozdravného programu. Ozdravný pobyt se uskuteční v průběhu měsíce března nebo dubna.Ostrava_lg