Přijímání žáků do ŠD ve školním roce 2016/2017

Rozhodnutí o přijetí žáků k docházce do školní družiny ve školním roce 2016/2017

Seznam přijatých žáků

S platností od 1.6.2016 dochází ke změně v Řádu školní družiny.

O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ve správním řízení ředitel školy na základě žádosti o přijetí žáka do školní družiny, kterou podává zákonný zástupce žáka, a na základě splněných kritérií pro přijetí.

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD

Žádost o přijetí žáka do ŠD