Přijímací řízení na střední školy 2015

Postup při vyplňování přihlášek na střední školy:

1. Přihláška s vyplněnou 2 stranou (známky a průměry, parafa TU) předána žákovi třídním učitelem.

2. Rodiče s žákem vyplní první stranu přihlášky (2 školy, správný kód oboru), dle vzoru proškrtnou. Obě zvolené školy uvede žák na jednu přihlášku v pořadí podle své preference.

3. Takto vyplněnou přihlášku okopírují (2ks) a obě identická vyhotovení žák i rodiče podepíší.

4. Obě vyplněné přihlášky přinese žák do školy výchovné poradkyni nejpozději 12. 2. 2015 ke kontrole a orazítkování školou.

5. Výchovná poradkyně vrátí přihlášky zpět žákovi.

6. U škol, které vyžadují Potvrzení lékaře žáci 1 nebo 2 přihlášky potvrdí u lékaře.

7. Přihlášky předá osobně nebo pošle rodič nejpozději do 15. 3. 2015 na uvedených středních školách.

 

Dokumenty k přijímacímu řízení:

  • Přijímací řízení na SŠ:
  • Otázky k přijímacímu řízení na SŠ:
  • Informace o zápisovém lístku: