Přijímací řízení na SŠ a podávání přihlášek

Přihláška s vyplněnou druhou stranou (známky a průměry, parafa TU) bude předána žákovi třídním učitelem s výpisem z vysvědčení dne 28. 1. 2021. Další informace získáte v přiložených dokumentech:

Postup při vyplňování přihlášek na SŠ

Důležitá data

Přihláška na SŠ 1 strana-vzor

Přihláška na SŠ 2 strana-vzor