Přihlášky do zájmových útvarů paní učitelky Mgr. J. Naďové

Stanovený termín přihlášení do zájmových útvarů se prodlužuje do 30.9.2015:
Zatím přihlášeno do:

Pohybových her – 9 žáků
Barvínka – 5 žáků
Hrátky s knížkou – 9 žáků
Všeználka – 7 žáků
Výtvarného kroužku pro 4. – 9. ročník – 2 žákyně

Zájemci o práci v jednotlivých kroužcích přinesou přihlášky p.učitelce Mgr. Jaroslavě Naďové.

V Ostravě – Hrabové 23. 9. 2015

Mgr. Jaroslava Naďová