Přednáška k 70. výročí osvobození Ostravy

V pondělí 27. dubna se na naší škole uskutečnila pro žáky 9. ročníku přednáška pracovnice Ostravského informačního servisu Sylvy Burgertové na téma 70 letého výročí osvobození Ostravy. Je to první z akcí, kterými si i naše škola připomíná tuto významnou událost. O následujících akcích budeme samozřejmě informovat.

Žáci zhlédli zajímavou prezentaci a výklad s dobovými materiály. Nechyběla ani četba vzpomínek pamětníka. Byl připomenut také osud Oskara Schindlera, který je úzce spjat s Ostravou a záchranou židů. Žáci si mohli porovnat, jak vypadala Ostrava před 70 lety a jak vypadá nyní. Nebyla opomenuta ani židovská historie našeho města.

Žáky zaujalo bombardování města za druhé světové války americkou armádou a do dneška fungující značení leteckých krytů ve městě pomocí bílých šipek.Nezapomnělo se také na osud tanku č. 051 a zajímavou postavu Miloše Sýkory, jehož život a historie po něm pojmenovaného mostu je obestřena mnoha otazníky a mýty.

Na závěr zajímavé přednášky byla připomenuta postava Karla Reisze. Tento filmař, který žil v Ostravě byl jedním z dětí známého zachránce židovských dětí Nicolase Wintona.

Mgr. Martin Němec