Poznej tajemství vědy

Ve druhém pololetí letošního školního roku se naše škola zapojila do projektu „ Poznej tajemství vědy,“ jehož hlavním garantem je naše partnerská škola Gymnázium-ZŠ-MŠ Hello. Tento projekt nabízí žákům v rámci workshopů setkání s vědci a besedy na zajímavá témata, exkurze na vědecká pracoviště a badatelskou soutěž. Také pedagogové mohou využívat celou řadu zajímavých workshopů a školení.

Dne 14.5.20104 již na naší škole proběhl workshop na téma: „Regionální vědy a prostorové plánování, stavba měst.“ Tohoto workshopu se zúčastnili žáci devátých tříd. Pro žáky osmých tříd je naplánován na 19. 6. 2014 workshop s názvem: „Přírodní vědy a nové technologie v životním prostředí.“

Žáci 3. – 5. ročníků se zapojili v rámci projektu do 1. ročníku badatelské soutěže. Ve školním kole, které proběhlo 16. 5. 2014 vytvářeli ve čtyřčlenných skupinách model města dle zadaných kritérií. Svého úkolu se zhostili velmi dobře. Do dalšího kola postoupilo družstvo ve složení: Amálie Burianová, Lucie Kučerová, Lucie Janků a Ondřej Kubáň. Tito žáci nás budou reprezentovat 12.6.2014 ve finálním kole soutěže.

Mgr. Lenka Kudlejová