Potvrzení o účasti na zotavovací akci

Potvrzení o účasti žáka na školou organizovaném pobytu ( Ozdravný pobyt, Lyžařský výcvik, Škola v přírodě ) obdrží zákonný zástupce žáka nebo žák na sekretariátu školy.
Zákonný zástupce nebo žák přinese s sebou formulář zaměstnavatele nebo příslušné zdravotní pojišťovny ( ke stažení na webových stránkách pojišťoven ) s předvyplněným jménem a rodným číslem dítěte.