Postup při vyplňování přihlášek na SŠ

  1. Přihláška s vyplněnou druhou stranou (známky a průměry, parafa TU) bude předána žákovi třídním učitelem s výpisem z vysvědčení 31.1.2017.
  1. Rodiče s žákem vyplní první stranu přihlášky (2 školy, správný kód oboru), dle vzoru proškrtnou. Obě zvolené školy a obory uvede žák na jednu přihlášku v pořadí podle své preference.
  1. Takto vyplněnou přihlášku rodiče okopírují (2ks) a obě identická vyhotovení žák i rodiče podepíší.
  1. Obě vyplněné přihlášky přinese žák do školy výchovné poradkyni nejpozději do 10. 2. 2017 ke kontrole a orazítkování školou.
  1. Výchovná poradkyně vrátí přihlášky zpět žákovi.
  1. U škol, které vyžadují Potvrzení lékaře žáci 1 nebo 2 přihlášky potvrdí u lékaře.
  1. Rodiče předají přihlášky osobně nebo zašle poštou s časovou rezervou nejpozději do 1. 3. 2017 na uvedené střední školy.