Pokyny pro zahájení on-line výuky od 30.3.2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci žáků,

vzhledem k přetrvávajícím mimořádným opatřením a uzavřeným školám jsme upravili od 30.3.2020 způsob výuky a komunikace žáků s vyučujícími.

Zahajujeme on–line výuku prostřednictvím aplikací  Padlet a Google Classroom.

Tímto způsobem chceme zkvalitnit předávání informací žákům a umožnění zpětné vazby.

Bližší informace a postup přihlášení k výuce jsou podrobně uvedeny v záložce Aktuality, v podsložce Mimořádná výuka. V případě nejasností můžete kontaktovat třídní učitele nebo vyučující jednotlivých předmětů.

Děkujeme všem zákonným zástupcům, hlavně pak mladších žáků, za dosavadní spolupráci s třídními učiteli a pomoc při komunikaci žáků s vyučujícími prostřednictvím informačních technologií.

Vzhledem k dlouhotrvajícím opatřením je potřeba, aby žáci s vyučujícími byli v kontaktu, připravovali se na výuku, zpracovávali zadané úkoly a pomocí zpětné vazby si ověřovali, zda danému učivu porozuměli.

Věříme, že mimořádná opatření brzy skončí a všichni se spolu ve zdraví zase brzy setkáme ve školních třídách.

                                                                       Přejeme všem pevné zdraví a klidné dny

Vedení školy