Pokyny k mimořádné výuce

V záložce Aktuality, v podsložce Mimořádná výuka, jsou k dispozici zadané úkoly pro žáky jednotlivých tříd. Zadané úkoly budou dle situace průběžně doplňovány.

S případnými dotazy se obracejte na třídní učitele, popř. vyučující jednotlivých předmětů.