Pokračuje projekt Pamětník 2013!

Jak již možná víte, my, žáci IX. B, jsme se zapojili do projektu Pamětník –  Příběhy bezpráví – Z místa, kde žijeme.  V březnu jsme byli na setkání v Praze. V pátek 26. dubna 2013 už ale začalo vše tzv. naostro. Proběhlo totiž setkání s naší pamětnicí, paní Dagmar Stachovou. Součástí našeho dějepisného odpoledne bylo i natáčení dokumentu s paní Olgou Špátovou, která se schůzky taktéž zúčastnila i s kamerou. Potkali jsme se ve tři hodiny odpoledne na Mariánském náměstí v Ostravě. Poté nás paní Stachová zavedlo k sobě domů. Dostali jsme malé občerstvení a mohli jsme jít na to.

Z důvodu lepšího a příjemnějšího prostředí jsme se přesunuli na stinný dvorek domu. My jsme se posadili na klepáč a paní Stachová naproti nám. Rozhovor začala sama pamětnice vyprávěním o svém dětství, které zčásti prožila v Novém Hrozenkově a zčásti v Ostravě. Poté nám pověděla o osudu svých rodičů, kteří byli v roce 1947 odsouzeni na 18 let za pomoc raněnému protikomunistickému odbojáři. Dozvěděli jsme se, jaké to bylo vyrůstat bez obou rodičů nebo chodit do školy, do které nikdy chodit nechtěla a trápila se tam. Pak nám paní Stachová popsala své pocity v roce 1989, kdy u nás byla Sametová revoluce.

Nakonec jsme zhodnotili vývoj našeho státu za posledních dvacet let. Pak již následovalo focení a skenování dokumentů. Rozloučili jsme se asi kolem 18:30. Další částí projektu bude pak návštěva archívu města Ostravy.

Tomáš Vojkůvka, Karolína Blachová, Kateřina Dobřanská, Šimon Slíva (všichni IX. B)