Poděkování panu Rybovičovi za skvělou přednášku

V pátek 7. prosince zavítal mezi žáky 6.ročníku Josef Rybovič, pracovník firmy ABB a uspořádal pro ně zajímavou přednášku na téma robotů a robotizace výroby. Žákům ukázal zajímavé modely robotů, probral s nimi jejich využití nejen v našem každodenním životě, ale také v samotném vývoji moderních technologií do budoucna. Celá přednáška byla doprovázena zajímavým video materiálem a zvídavými dotazy žáků.Ti poté byli odměněni hezkými reklamními předměty.

Děkujeme panu Rybovičovi za velmi zajímavou a přínosnou vyučovaní hodinu, která by mohla některé z našich žáků i nasměrovat v jejich budoucím studiu a pracovní kariéře.

Mgr. Martin Němec