Po roce opět v Dobrém ránu České televize

Také letos se naše škola účastní projektu Příběhy bezpráví 2012, který zahrnuje třídílný cyklus tzv. živé historie (mapování klíčových problémů moderních dějin a práce s pamětníky). Při této příležitosti jsme byli spolu s naším bývalým studentem Rostislavem Urbišem pozváni na živé vysílání do České televize, kde jsme představili nejen tento projekt, ale také na něj navazující projekt Pamětník, na kterém se týmy žáků naší školy podílí již druhým rokem.
V příjemném rozhovoru s moderátory jsme veřejnost seznámili s prací s žáky, ve které se zaměřujeme na dějiny komunistické totality v Československu. Výše zmíněné projekty vedou studenty nejen k samostatnému kritickému myšlení, ale hlavně pomáhají pochopit útrapy tohoto tragického období našich dějin na základě vypravování rodičů, příbuzných a pamětníků.

Odkaz na živé vysílání:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/412236100071105/obsah/229319-beseda-pribehy-bezpravi/

Mgr. Martin Němec