Pietní vzpomínka obětem války v Hrabové

Dne 30. 4. 2013 se konala na hrabovském hřbitově pietní vzpomínka obětem války. Celým programem doprovázela kapela a Česko-slovenská asociace přátel vojenské historie. Ti byli oblečeni do dobových uniforem vojáků Rudé a Československé armády. K dispozici návštěvníkům poskytli válečný vůz spolu se zbraněmi, které všem přítomným ochotně vypůjčili.

Při průvodu k malému pomníku, kde pan starosta s místostarostou položili věnec, hrála kapela známé skladby, mezi ně patřila i naše hymna. Po skončení průvodu nám nejen vojáci z Česko-slovenské asociace přátel vojenské historie, ale i pamětníci ochotně odpovídali na dotazy, objasňovali nám tehdejší situaci a také jsme se dozvěděli zajímavosti o 2. světové válce, které jsme doposud nevěděly. Podle našeho názoru byla letošní akce velmi vyvedená. Byly jsme rády, že jsme se jí mohly zúčastnit a uctít tak oběti války.

Hana Lysová, Simona Novotná, Tereza Klozíková, Marie Kročková (všechny IX. A)