Pětice našich žáků se účastnila prvního kola německé soutěže Tandem

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem při Západočeské univerzitě v Plzni pořádá soutěž v německém jazyce na téma spolkové země Bádensko – Württembersko. Zajímavý obsah soutěže motivoval i pětici našich žáků, kteří na naší škole mají jako druhý cizí jazyk němčinu.

V kategorii č. 1 vytvořila Magdaléna Sýkorová (VII. B) vizitku výše zmíněné spolkové země. Tomáš Konvičný (VIII. A) mapoval pamětihodnosti. Stejné téma si vybral Ondřej Dlouhý (IX. B). Jan Bělohlávek (IX. A) měl v obsahu své práce vizitku, stejně jako Tina Špačková (VII. B).

Prezentace našich žáků byly zaslány organizátorovi na posouzení a uvidíme, zda kvalitně odvedené práce se dočkají postupu do druhého kola. Každopádně si naši žáci osvojili další znalosti o Německu a pracovali s česko – německými texty a obrazovým materiálem.

Mgr. Martin Němec