PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO V I.A

Každoroční pasování na čtenáře bylo i letos plné očekávání, obav a těšení se. Povzbudit děti při jejich čtenářské zkoušce přišli rodiče, prarodiče, sourozenci a pozvání přijal pan ředitel s paní zástupkyní i paní vychovatelka. Ukázali jsme, že čtení je základ nejen v českém jazyce, ale i v matematice, prvouce a výchovných předmětech. Znát písmena, slabiky, tvořit slova a věty již máme za sebou. Pracujeme na porozumění textu a intonaci. Umíme spoustu básniček a písniček, ale hlavně čteme rádi. Jsme zatím malí čtenáři, ale čteme rádi i s rodiči doma nebo rodiče nám.

Po úvodní ukázce našich dovedností jsme se konečně dočkali. Přečetli jsme slavnostní slib a postupně nás královna čtenářské říše pasovala na rytíře. Žáci obdrželi šerpu s odznáčkem, pamětní list, pamětní turistickou známku Hrabové a knihu, kterou škola zakoupila z grantu Magistrátu města Ostravy. Už se těšíme, co se vše z knížek dozvíme.

Mgr my latest blog post. Jaroslava Naďová