PAN PODZIM A PANÍ ZIMA

Na první pololetí školního roku byla vyhlášena školní výtvarná soutěž PAN PODZIM A PANÍ ZIMA pro 1. stupeň a pro 2. stupeň fotografická soutěž stejného názvu. Výstava prací probíhá ve školní galerii. Komise ŽP vybrala tyto soutěžící:

  • 1. místo Adéla Olšáková z V. B
  • 2. místo Štěpán Liška z I. A
  • 3. místo Amélie Kantorová z IV. A

Výherci převzali drobné výtvarné potřeby. Gratulujeme.
Druhý stupeň se nezapojil žádnou prací.

Organizátor soutěže Mgr. J. Naďová