Oznámení – volné dny

Ředitelka školy v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb., § 24 odstavce 2 ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na dny 30. 4. 2012 a 7. 5. 2012 volný den z organizačních a technických důvodů. Na dané dny je plánována odstávka vody – výměna těsnění a pročištění odpadů, úprava elektroinstalace.