Oznámení o aktivitě školy v oblasti žádostí o dotaci

Přehled ZŠ Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace v aktivitách v oblasti žádostí o příspěvky a dotace.

I když se náš zřizovatel o svou školu velmi zajímá a stará, tak se vedení školy aktivně podílí na získávání příspěvků a dotací. Letos na jaře jsme se zapojily do dvou výzev MŠMT a jednoho nadačního projektu.

Jsou to projekty:
1/ Zabezpečení do škol –  projekt na renovaci a posílení kamerového systému v hodnotě 39 900 Kč. Částečná spoluúčast žadatele – pokryto z rozpočtu školy asi 10 000 Kč na instalaci.

  • projekt podán na konci března 2015
  • výsledky známy v polovině června 2015
  •  realizace musí být do konce roku 2015

 

2/ Výzva č. 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání – zaměření na cizí jazyk.
Šablona 1: Čtyři vyučující by jeli na letní jazykový kurz. Musí absolvovat 40 hodin výuky na jazykové škole v dané zemi. Šablona 2: Dvacet žáků by jelo na pěti až sedmi denní pobyt do Anglie a dvacet žáků do Německa. Žáci mají hrazeno vše, včetně vstupů do památek. V jazykové škole musí absolvovat 9 – 10 hodin. Předpoklad podzim 2015. Již nyní jsou stanovena kritéria výběru a žáci s nimi byli seznámeni.

  • 100% pokrytí MŠMT, bez spoluúčasti
  • projekt zadán 21. 4. 2015
  • výsledky známy v polovině června 2015
  • realizace musí být do konce roku 2015

 

Žádost o finanční příspěvek Nadaci ArcelorMittal (dlouholetá spolupráce ZŠ):
Hrabovský ninja faktor – zakoupení 4 kusů fitness nářadí na venkovní využití. Celkové náklady na projekt 121 000 Kč. Z toho požadovaný příspěvek 95 000 Kč. 26 000 Kč z rozpočtu školy – zabudování nářadí a doprava.

  • podání v dubnu 2015
  • výsledky známy koncem května 2015
  • případná realizace během prázdnin

Probíhá projednání návrhů řešení: školní žákovské dílny – stávající nevyhovující, školní žákovská kuchyň – byla zrušena jako nevyhovující, podněty školy k řešení veřejného prostoru před školou – ekologie, úpravy keramické dílny.

Zpracovatel: Mgr. Jaroslava Naďová – zástupce ředitele