Ozdravný pobyt – výzva k podání nabídky

 

Oznámení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění “ Ozdravného pobytu pro žáky Základní školy Ostrava – Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace

 Výzva k podání nabídky

Ostrava_lg