Ozdravný pobyt 17. – 30. 4. 2016

Ve dnech 17. 4. – 30. 4. 2016 se žáci sedmého a osmého ročníku zúčastnili ozdravného pobytu financovaného z účelové dotace Statutárního města Ostravy. Akce se zúčastnilo 77 žáků naší školy společně se svými pedagogy. Ozdravný pobyt byl realizován v prostředí Jeseníků – Suchá Rudná, hotel Paramon.

Pedagogové si pro žáky připravili bohatý vzdělávací a sportovní program doplněný o různé aktivity v místním prostředí.  Dopoledne se žáci věnovali školní výuce, projektovému vyučování se zaměřením na přírodopis, fyziku, zeměpis a český jazyk. V rámci těchto aktivit byly široce využívány mezipředmětové vztahy, žáci pracovali formou rozmanitých metod výuky, vytvořili projekty na zadané téma, pracovali s iPady, mikroskopy, doplňovali a tvořili různé pracovní listy. Dopoledne bylo věnováno i na procházku do okolí s návštěvou a ochutnávkou mléčných výrobků z místní Ekofarmy „Farmu U Stromovouse“ . Odpoledne žáci soutěžili v terénních hrách (orientační běh, osmitisícovka, orientace v terénu s buzolou), naučili se základům uzlování, morseovky, vytvořili si svůj autoportrét, soutěžili v turnaji v piškvorkách, hráli různé míčové hry, společenské hry. Na jedno odpoledne byla pro žáky vyhlášena Technická olympiáda, kde žáci po zvládnutí teoretického testu vytvářeli různé výrobky, pracovali s různým materiálem, rozvíjeli si své technické dovednosti. Večerní program byl věnován nácviku divadelního představení Popelka – Cinderella (v anglickém jazyce) a Kytice, proběhla zábavná soutěž mezi třídami, beseda s Horskou službou, diskotéka, táborák, stezka odvahy a mnoho dalších aktivit.

Pro žáky byl připraven i celodenní projektový den ke Dni Země – Putování za kapkou vody, kdy žáci rozděleni do skupin, plnili různé teoretické a praktické úkoly ze všech vzdělávacích předmětů. Následující den pak ve skupinách vytvořili i vodní filtr z  přírodního materiálu.

Kromě výuky byly pro žáky připraveny i tři celodenní turistické výlety. Během těchto výletů žáci vystoupali na nejvyšší horu Jeseníku – Praděd, navštívili Karlovu Studánku, šestisedačkovou lanovkou vyjeli do výšky 1200 m.n.m z Koutů nad Desnou k rozhledně U medvěda, prošli naučnou stezkou Rysí skála, prohlédli si horní nádrž přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně a shlédli expozici dřevěných soch v romantickém prostředí Kouteckého lesa. Poslední turistický výlet byl zaměřen na prohlídku Jeskyně Na Špičáku a na prohlídku expozic ve Vlastivědném muzeu Jesenicka v Jeseníku. Expozice byly zaměřeny na Spirálu času Země, na čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století a na faunu a floru Jesenicka.

Žáci pracovali na ozdravném pobytu v různých týmech, skupinách, poznávali sami sebe a své spolužáky při různých činnostech a aktivitách, vedli si své složky Pokojovky (pracovní listy z celodenních výletů). Všechny aktivity, soutěže, projekty žáků byly postupně bodovány a následně pak vyhodnoceny. Celý ozdravný pobyt se vydařil, splnil svůj smysl a účel, žáci si odvezli domů spoustu nových zážitků a poznatků.

Ing. Romana Šebestová