Organizace výuky v 1.týdnu školního roku 2020/2021

1. 9. 2020 

Zahájení školního roku žáků 2. – 9.ročníku proběhne ve třídách společně s třídními učiteli v 8.00 hod.

Žáky 1.ročníku a jejich zákonné zástupce přivítáme v 8.15 hod. před budovou školy a poté se žáci odeberou do svých tříd s paní učitelkou, kde proběhne první slavnostní vyučovací hodina.

Pro zákonné zástupce žáků bude připravena prohlídka ŠD a informace k organizaci činnosti ve ŠD.

Od 9.00 hod. se bude ve třídě konat 1. třídní schůzka zákonných zástupců žáků.

Vážení zákonní zástupci žáků, vzhledem k tomu, že chceme omezit riziko šíření onemocnění covid-19 a minimalizovat tak omezení, která by mohla nastat v souvislosti s případnými mimořádnými opatřeními, a vycházíme tak z doporučení MŠMT, si Vás dovolujeme požádat, abyste v době pobytu ve školní budově používali roušky a každého žáka doprovodily maximálně 2 osoby. Přispějete tak k ochraně zdraví našich žáků a Vašich dětí.

2. 9. – 4. 9. 2020

seznámení se školním řádem, poučení o BOZ, výběr, kontrola a rozdání učebnic, informace k organizaci výuky

7. 9. 2020            

výuka všech tříd dle rozvrhu hodin

Rozpis ukončení výuky

1. 9. 2020         

1. ročník: ukončení v 9,00 hod.
2. – 5.ročník: 2 vyučovací hodiny, ukončení v 9,30 hod.
6. – 9.ročník: 2 vyučovací hodiny, ukončení v 9,30 hod.

2. 9. 2020  

1. ročník: 2 vyučovací hodiny, ukončení v 9,40 hod.
2. – 3.ročník: 4 vyučovací hodiny, ukončení v 11,30 hod.
4. – 5.ročník: 4 vyučovací hodiny, ukončení v 11,40 hod.

6. – 7.ročník: 5 vyučovacích hodin, ukončení v 12,30 hod.
8. – 9.ročník: 5 vyučovacích hodin, ukončení v 12,45 hod.

3. 9. 2020  

1. ročník: 3 vyučovací hodiny, ukončení v 10,45 hod.
2. – 3.ročník: 4 vyučovací hodiny, ukončení v 11,30 hod.
4. – 5.ročník: 4 vyučovací hodiny, ukončení v 11,40 hod.
6. – 7.ročník: 5 vyučovacích hodin, ukončení v 12,30 hod.
8. – 9.ročník: 5 vyučovacích hodin, ukončení v 12,45 hod.

4. 9. 2020  

1. ročník: 3 vyučovací hodiny, ukončení v 10,45 hod.
2. – 3.ročník: 4 vyučovací hodiny, ukončení v 11,30 hod.
4. – 5.ročník: 4 vyučovací hodiny, ukončení v 11,40 hod.
6. – 7.ročník: 5 vyučovacích hodin, ukončení v 12,30 hod.
8. – 9.ročník: 5 vyučovacích hodin, ukončení v 12,45 hod.