Opatření před vniknutím neoprávněných osob do školy

Z důvodu ochrany žáků a zaměstnanců před vniknutím neoprávněných osob do školy vedení školy upřesňuje, připomíná následná opatření:
– Žák užívá ke vstupu do budovy a výstupu z budovy kartu (určena jen pro žáka).
– Při hromadném vpuštění (pouze v 7:40 hod.) žáci vchází do šaten kolem vrátnice a vychází stranou do tříd.
– Návštěva se po vstupu do budovy nahlásí na vrátnici, provede zápis do Knihy návštěv, při opuštění budovy zaznamená dobu odchodu.
– Návštěvy neruší výkon práce pedagoga (výuku, dohledy v šatně a na chodbách, ve ŠJ) a nenavštěvují WC, šatny tříd a ŠD.
– Návštěvy k vedení školy, tajemnici, ekonomce, budou vrátným telefonicky ohlášeni.
– Žák, který opouští budovu během vyučování, provede zápis do Sešitu pozdních příchodů a dřívějších odchodů na vrátnici.
– Pokud pověřená osoba vyzvedává dítě ze ŠD mimo hromadný odchod, musí provést zápis na vrátnici.
– Zapisují se také návštěvy a doprovody do ZUŠ a ZÚ.

V Ostravě – Hrabové 16. 10. 2014