Olympiáda v českém jazyce

Dne 1. 2. 2017 se uskuteční okresní kolo OČJ. Naši školu budou reprezentovat dva žáci z 9. A – Zuzka Gregorová a Aleš Kubala, kteří se nejlépe umístili ve školním kole. Školní kolo OČJ proběhlo již 29. 11. 2016 a zúčastnilo se ho 23 žáků 8. a 9. tříd.

A chcete si vyzkoušet, jak by se dařilo vám? Zde je ukázka testu:

  1. Přepište věty tak, aby v nich nebylo použito sloveso padat ani slovesa od něj odvozená, ale jejich význam zůstal stejný.

Šaty jí po opravě padly jako ulité.

To mi padlo přesně do noty.

Padla mu do oka.

  1. Do následujících vět doplňte vhodná podstatná jména obsahující kořen – pad

Na ten film se nedalo dívat, byl to úplný___________________.

Odvolaný ředitel dostal zlatý __________________.

___________________ na Liberec byla ráno zase ucpaná

Mgr. A. Opletalová