Fyzikální olympiáda pro 8. a 9. ročník

Na naší škole proběhlo školní kolo fyzikální olympiády. Žáci měli za úkol vyřešit netradiční, zajímavé a problémové úlohy fyzikálního zaměření. Po úspěšném vyřešení školního kola fyzikální olympiády postoupila do okresního kola pětice žáků z 8. a 9. ročníku. Okresní kolo se konalo 27. 3. 2014 ve Středisku volného času Ostrava a naši školu reprezentovali Adam Hostovičák a Jiří Juřička (IX. B), Dominika Daničová, Kristýna Nováková (VIII. A) a Barbora Třískalová (VIII. B).

Náročné úkoly okresního kola naši žáci řešili ve své kategorii E, F . Nejvíce bodů za řešené příklady nasbírala Dominika Daničová a Barbora Třískalová, staly se tak úspěšnými řešiteli okresního kola a umístily se na 8. – 11. místě v kategorii F. Kristýna Nováková, Adam Hostovičák a Jiří Juřička nenasbírali dostatečný počet bodů za řešené příklady a proto se nestali úspěšnými řešiteli.

Děkujeme všem za reprezentaci školy a blahopřejeme k pěknému umístění.

Ing. Romana Šebestová