Odvolané zájmové kroužky ŠD

Zájmové kroužky, probíhající v rámci školní družiny (pondělí – čiperky, úterý – šikulky a ve čtvrtek – hudební kroužek) budou z organizačních důvodů do odvolání zrušeny.

Děkujeme za pochopení