Obědy do škol II.

Základní škola připravuje i v následujícím školním roce zapojení do Projektu „Obědy do škol II“, Operačního programu Potravinové a materiální pomoci – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi.

Bližší informace k možnosti využití podpory:  Obědy do škol II.