O škole » Úřední deska

Informace o zpracování osobních údajů

Informace pro subjekty údajů: GDPR

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Zacha, advokát Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 271 12 331, ev. č. ČAK: 10038, e-mail: [email protected], tel. číslo: +420 775 730 022, úřední hodiny pro telefonický kontakt: pondělí 13:00-16:00, středa 13:00-16:00.

 

Povinně zveřejňované informace

Rozpočet ZŠ 2018

Návrh rozpočtu 2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2020

 

Projekt „Ozdravný pobyt žáků Základní školy Ostrava – Hrabová, Paskovská 46“

Výzva k podání nabídky – zajištění ozdravného pobytu 2019

 

Projekt „Přírodovědná učebna a školní přírodovědný okruh“

Výzva k podání nabídky – vytvoření školního přírodovědného okruhu

Příloha č.1 – specifikace zakázky

Příloha č.2 – krycí list

Projektový záměr

Návrh realizace