O škole » Pracovníci školy ve školním roce 2017/2018

Vedení školy:

Ředitel školy:              Mgr. Radek Pollo

Zástupce ředitele:     Mgr. Věra Kozubová

Třídnictví pro školní rok 2017 – 2018

I.A          Mgr. Petra Nytrová

I.B          Mgr. Dagmar Pavlíčková

II.A         Mgr. Lenka Kudlejová

II.B         Mgr. Eva Janšová

III.A        Mgr. Jaroslava Naďová

III.B        Mgr. Šárka Stiborová

IV.A        Mgr. Zuzana Kormančíková

IV.B        Mgr. Karin Kaňovská

V.            Mgr. Božena Zezulková

VI.A        Ing. Romana Šebestová

VI.B       Mgr. Vladimír Janků

VII.         Mgr. Eva Vránová

VIII.A     Mgr. Martina Janečková

VIII.B     Mgr. Libuše Staňková

IX.A       Mgr. Simona Hališková

IX.B       Mgr. Eva Machejová

 

Netřídní:

Mgr. Alena Gomolová – výchovný poradce

Mgr. Alexandra Opletalová

Mgr. Martin Němec              

Mgr. Petra Stekerová

Asistent pedagoga:

Patricie Procházková

Jana Horváthová

Školní psycholog:

Mgr. Jakub Škrov

Školní družina:

Šárka Tomíčková – vedoucí vychovatelka

Mgr. Eva Tesarčíková

Bc. Barbora Valderová

Bc. Kateřina Kraváriková

Kořistková Blažena

Školní jídelna:

Lenka Gebauerová – vedoucí ŠJ

Šárka Kučerová

Blanka Prymusová

Pavlína Nytrová

Ivana Vanková

Anna Lyková

Správní zaměstnanci:

Kateřina Hejnešová – tajemnice

Ing. Josef Bajer – ekonom

Libor Kašpárek – školník

Věra Burečková

Věra Krčová

Monika Kleibertová

Ivana Čupová