O škole » Pracovníci školy ve školním roce 2018/2019

Vedení školy:

Ředitel školy:            Mgr. Radek Pollo

Zástupce ředitele:     Mgr. Věra Kozubová

Třídnictví pro školní rok 2018 – 2019

I.A          Mgr. Božena Zezulková 

I.B          Mgr. Šárka Stiborová 

II.A         Mgr. Petra Nytrová 

II.B         Mgr. Michaela Černotová

III.A        Mgr. Lenka Kudlejová

III.B        Mgr. Eva Janšová

IV.A        Mgr. Jaroslava Naďová

IV.B        Mgr. Jana Slamiaková

V.A         Mgr. Petra Stekerová

V.B         Mgr. Karin Kaňovská

VI.          Mgr. Martin Němec

VII.A       Ing. Romana Šebestová

VII.B       Mgr. Vladimír Janků

VIII.        Mgr. Eva Vránová

IX.A        Mgr. Martina Janečková

IX.B        Mgr. Libuše Staňková

Netřídní:

Mgr. Alena Gomolová – výchovný poradce

Mgr. Simona Hališková    

Mgr. Eva Machejová

Mgr. Alexandra Opletalová

Asistent pedagoga:

Patricie Procházková

Jana Grundza

Speciální pedagog:

Mgr. Dana Ganišinová

Školní psycholog:

Mgr. Jakub Škrov

Školní družina:

Mgr. Helena Vrbová – vedoucí vychovatelka

Šárka Tomíčková 

Mgr. Eva Tesarčíková

Bc. Barbora Valderová

Mgr. Denisa Grygarová

Školní jídelna:

Lenka Gebauerová – vedoucí ŠJ

Šárka Kučerová

Blanka Prymusová

Pavlína Nytrová

Ivana Vanková

Anna Lyková

Správní zaměstnanci:

Kateřina Hejnešová – tajemnice

Ing. Josef Bajer – ekonom

Libor Kašpárek – školník

Věra Krčová

Monika Kleibertová

Ivana Čupová

Eva Petržílková