O škole » Kontakty

Adresa: Základní škola, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace
Paskovská 46
720 00 Ostrava-Hrabová

Telefon: 599 507 121
Elektronická adresa: [email protected]

Podatelna: 1. patro, dveře č. 49
pondělí – pátek  7:00 – 14:00 hodin

ID datové schránky: b47tdqm

Jméno patro / dveře email Telefonní číslo
Tajemnice 1 / 49 [email protected] 599 507 121
773 794 597
Ekonom 1 / 57  [email protected] 599 507 120
773 794 622
Ředitel 1 / 52 [email protected] 599 507 122
Zástupce ředitele 1 / 44 [email protected] 599 507 123
773 794 596
Školní jídelna    [email protected] 599 507 124
773 791 605
Školní družina    [email protected] 599 507 125
773 791 604
Vrátnice     599 507 133
Správce IT    [email protected] 555 440 735
Kabinet I. stupeň 0 / 19   599 507 132
Černotová    [email protected]  
Nytrová    [email protected]  
Naďová    [email protected]  
Grundza      
Kabinet I. stupeň 0 / 26   599 507 134
Zezulková    [email protected]  
Janšová    [email protected]  
Kaňovská    [email protected]  
Kabinet I. stupeň  1 / 43   599 507 130
Kudlejová    [email protected]  
Slamiaková    [email protected]  
Stiborová    [email protected]  
Slaninová      
Kabinet přírodopisu 1 / 58   599 507 131
Stekerová   [email protected]  
Staňková   [email protected]  
Machejová    [email protected]  
Hekerová   [email protected]   
Procházková      
Kabinet jazyků 2 / 74   599 507 126
Vránová    [email protected]  
Opletalová    [email protected]  
Janečková – ŠMP   [email protected]  
Výchovná poradkyně  2 / 75    599 507 127
Gomolová   [email protected] 773 794 623 
Škrov – školní psycholog      [email protected]  
Kabinet M, F, Z 2 / 82   599 507 128
Šebestová   [email protected]  
Hališková    [email protected]  
Kabinet Sv 2 / 81   599 507 129
Janků    [email protected]  
Němec    [email protected]  
Kabinet Tv 96   599 507 137