O škole » Spolek rodičů a přátel školy

Školní ples 26. 1. 2018Sponzoři plesu

 

Členská schůze SRPŠ se uskuteční dne 2.11.2017  od 19:00 hod v restauraci na Ščučím (u Červinky).

Vážení rodiče,

v loňském roce byl sestaven nový výbor SRPŠ který spolupracuje se ZŠ Paskovská, a to hlavně ve formě finančních příspěvků žákům na společné kulturní, odborné a reprezentativní akce školy.

V předminulém roce SRPŠ dotovalo ples rodičů s dětmi, den s dravci a drobné odměny pro žáky. Ve školním roce 2016/2017 dotovalo SRPŠ školní ples dětí tentokrát bez účastí rodičů s ohledem na malou kapacitu sálu, pobyt a stravu zahraničních studentů na naší škole, komentovaný výlet na Lysou horu, pamětní listy pro deváté třídy a drobné odměny žáků.

V této souvislosti členský příspěvek k letošnímu roku činí 100 Kč na dítě.

Závěrem chceme vyzvat další případné zájemce o práci v SRPŠ. Pokud se najdou ochotní rodiče, kontaktujte, prosím, předsedu nebo další členy výboru SRPŠ.

Výbor SRPŠ
Dalibor Unucka – [email protected]
Ludmila Šimůnková – [email protected]
Věra Kročková – [email protected]

Přehled účetnictví SRPŠ ve školním roce 2016/2017

pokladní deník SRPŠ
složenka Za Lysou horu
Pamětní listiny pro 9.třídy

výpis z účtu SRPŠ

výpis z účtu

Příspěvky zákonných zástupců žáků

Výpis z účtu SRPŠ

Schůze SRPŠ

Členská schůze SRPŠ se uskuteční dne 17.10.2016 v 18 hodin ve vestibulu školy.

Zápis SRPŠ 17.10.2016

Vážení rodiče,

podařilo se sestavit nový výbor SRPŠ a tím zajistit jeho fungování do dalších let. Nadále tedy bude probíhat vzájemná spolupráce se ZŠ Paskovská, a to hlavně ve formě finančních příspěvků žákům na společné kulturní, odborné a reprezentativní akce školy.

V minulém roce SRPŠ dotovalo Školní ples dětí s rodiči, Den s dravci a drobné odměny pro žáky. V této souvislosti členský příspěvek k letošnímu roku činí 100 Kč na dítě. S panem ředitelem školy Mgr. Radkem Pollo bylo dohodnuto, že na webových stránkách školy bude pololetně vedeno účetnictví SRPŠ.

Závěrem chceme vyzvat další případné zájemce o práci v SRPŠ. Pokud se najdou ochotní rodiče, kontaktujte, prosím, předsedu nebo další členy výboru SRPŠ.

Výbor SRPŠ    

Dalibor Unucka – [email protected]                                        

Ludmila Šimůnková –  [email protected]

Věra Kročková   –       [email protected]

Stanovy SRPŠ

Usnesení o zápisu spolku do spolkového rejstříku

 

 

Výdaje z fondu SRPŠ

Kromě finančních prostředků na drobné akce a odměn jednotlivých žáků za výsledky v soutěžích a studijní prospěch (viz příloha), se z fondu SRPŠ pokryla kompletně celoškolní akce DRAVCI a rovněž se zafinancoval i školní ples.

Školní akce hrazené z příspěvků SRPŠ