Novinky ve stravovacím provozu

Vážení rodiče, vážení strávníci,
dovolte, abychom Vás seznámili s novinkou, kterou jsme pro Vás připravili ve stravovacím provozu. V současnosti jsme zřídili pro strávníky možnost odhlašovat popřípadě přihlašovat stravu prostřednictvím internetu.

Pro registraci strávníků a pro odhlašování popřípadě objednávání stravy na internetu postupujte podle pokynů, které jsou uvedeny v záložce INFO odhlašování stravy přes internet.

Internetová služba – odhlašování stravy přes internet 

V Ostravě dne 24.2.2015

Vedení školy, vedení školní jídelny