Noc kostelů 24. 5. 2013

Noc kostelů se koná po celé České republice rok co rok. Den otevření kostelů pokaždé vychází na pátek a všechny kostely jsou zpřístupněny veřejnosti ve stejný den, letos 24. května. Program si farnosti i velké kostely vytváří samy, tudíž je nepravděpodobné, že se s daným programem potkáme vícekrát. Do celonárodního kulturního programu se zapojilo více než 1200 kostelů. Lidé se mohli setkat s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění a zážitků. Bylo možné zdarma navštívit kostely, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a všech dalších programů. Účast otevření kostelů není nutná. Noc kostelů je přístupná všem občanům bez ohledu na víru či národnost. Cílem noci kostelů není jednorázová akce ukončená o půlnoci, jak si mnozí myslí. Ve skutečnosti má oslovit lidi, jenž o víru nejeví velký zájem, poté už je na každém z nich, jak se k akci postaví. Hlavním posláním této akce je odhalit zájemcům skvosty, jež kostel nabízí.

Výjimkou nebyl ani kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Hrabové, který se letos účastní noci kostelů již po čtvrté. Pro návštěvníky kostela byly připraveny prostory a předměty, které nejsou běžně k nahlédnutí, jako např. zvonice, kronika kostela nebo artefakty sv. Kateřiny Alexandrijské. Lidé si mohli po dřevěných žebřících vyšplhat, až na úplný vrchol kostela, kde si mohli prohlédnout tamější zvony s názvy František a Klára. Bohatý program sestavila místní farnost za účelem představení patriotky kostela svaté Kateřiny Alexandrijské. Celá akce byla zahájena mši svatou a zvoněním zvonů. Jako každý rok nesměla chybět výtvarná soutěž, v níž děti prokázali svůj talent a poté byli náležitě odměněni. Pořadatelé ani letos nezapomněli na kvíz, ohledně kostela. Ti, kteří měli vše správně, dostali sladkou odměnu. Hudební soubory si připravili tematické pásma a ve večerních hodinách zazněly tóny smyčcového koncertu Strings for quartet. Celá akce se vyvedla podle představ pořadatelů, jelikož zaznamenali velký zájem v podobě 500 návštěvníků.

Hana Lysová a Marie Kročková, IX. A