Němčináři se zapojili do Týdne evropských jazyků

Také naši žáci od sedmého do devátého ročníku, kteří mají jako druhý cizí jazyk němčinu, se zapojili do projektového týdne, který se na naší škole koná každoročně  – Evropský týden jazyků.

V rámci větších či menších projektů pracovali dle své současné úrovně s německou abecedou až po psaní příběhů nebo pohádek a to vždy nějakou netradiční formou, aby si procvičili jak slovní zásobu a základní gramatická pravidla, ale také pracovali aktivně se slovníkem a zamysleli se na různorodostí německého jazyka.

Za všechny druhy netradičních úkolů jmenujme psaní vět na stejné písmeno, hádání osobností na základě cizojazyčného textu, práce s citáty, gramatické obměny vět nebo psaní příběhů pozpátku.

Mgr. Martin Němec