Němčina se zapojila do Evropského týdne jazyků

V rámci projektu Evropský týden jazyků se do něho v rámci studia druhého cizího jazyka zapojili také naši žáci od 7. do 9. ročníku.

Jejich zadání bylo, aby pracovali jak textově, tak vizuálně s německým vtipem. V rámci všech tříd jsme se setkali se zajímavým srovnáním německého a českého humoru. Žáci se shodli na tom, že ten český je jim výrazně bližší. Někteří z nich dokonce vyhledávali statistiku národů, v jakém pořadí mají smysl pro humor. Se vtipem pracovali v rámci překladu, ale také výtvarného znázornění. Jejich práce byly oceněny v rámci jejich hodnocení za první pololetí.

Mgr. Martin Němec