Navštívili jsme festival Jeden svět

Ve čtvrtek 19. března jsme s 20 žáky devátých ročníků navštívili festival Jeden svět na školách, který se věnuje aktuálním problémům dnešního globálního světa. V klubu Atlantik jsme si vybrali film Bojovníci ze severu, který se věnuje problému islámského extrémismu. Mladý muž původem ze Somálska podává anonymní svědectví o tom, jak hnutí Al-Šabáb rekrutuje v Dánsku své přívržence. V jejich řadách zmanipulované děti.

Tímto filmem jsme navázali na samotnou výuku Výchovy k občanství v 9. ročníku, kde jsme se věnovali v posledních hodinách současnému problému islámského extrémismu a dějinám terorismu. Po skončení filmu následovala plodná diskuse našich žáků s organizátorem festivalu nejen o samotném obsahu filmu a problému terorismu, ale také o současné politické situace ve světě, který se nás přímo dotýká.

Mgr. Martin Němec