Naši žáci se neztratili ani v 7. ročníku soutěže TGM

Masarykovo demokratické hnutí v Praze uspořádalo již posedmé celorepublikovou soutěž „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost“. Esejistická soutěž, která má za úkol ctít život a myšlenky našeho prvního prezidenta zakladatele, se koná na přelomu dvou školních roků. I letos jsme obsadili kategorii první pro základní školy čtveřicí letošních žaček 9. ročníku Kateřinou Šupčíkovou a Vendulou Sporyszovou. Tyto dvě doplnili dnes již naši bývalí absolventi Libor Ohaňka a Michaela Brodová.

Slavnostní vyhlášení 7. ročníku se uskutečnilo v pátek 14. listopadu v hlavní zasedací místnosti Magistrátu hlavního města Prahy. Zúčastnili se ho čelní představitelé Masarykova demokratického hnutí, zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, České školní inspekce, Sokola, Junáka, Obce legionářské a dalších demokratických institucí.

Letos byla soutěž také ve spojitosti s 25. výročím Sametové revoluce roku 1989. V kategorii jedna byly oceněny práce Michaely Brodové, Kateřiny Šupčíkové a Venduly Sporyszové osobním poděkováním, knižními a finančními odměnami. Libor Ohaňka obsadil vynikající 4. místo a byl také podobně oceněn, navíc diplomem. I letos se již několik žáků připravuje na v pořadí 8. ročník soutěže a my doufáme, že za rok o tomto čase budeme moci hovořit o úspěchu absolventů naší školy.

Mgr. Martin Němec